Grandmaster Baba Thau Thau Haramanuba Joins Somandla Clothing as Brand Ambassador

It’s not every day that fashion brands make groundbreaking strides that promise to redefine culture and…

BaNtu Wave Mathematics – Kuyini ukufa ngeqiniso lika MuNtu omnyama?

Ngiyakhuleka ku Mdali, Umnini mandla onke, oziqu zintathu, Owavela Kuqala.  Ngiyakhuleka eManzini, Ngiyakhuleka eMlilweni, Ngiyakhuleka eMoyeni,…

Umsuka wobukhosi kanye nezimpahla zobukhosi bokhokho bethu

Ngiyakhuleka ku Mdali, Umnini mandla onke, oziqu zintathu, Owavela Kuqala. Ngiyakhuleka ko Khokho No Khokhokazi, ngiyakhuleka…

Qaphela ubhasobhe usathane obusa amakholwa

Ngiyakhuleka ku Mdali, Umnini mandla onke, oziqu zintathu, Owavela Kuqala. Ngiyakhuleka ku Sekhmet uMlaphikazi Indlovukazi yenhlambuluko…

AmaLangeni – Izazi Zase Afrika – Shining Stars of Afrika

Ngiyakhuleka ku Mdali, Umnini mandla onke, oziqu zintathu, Owavela Kuqala. Ngiyakhuleka ko Khokho No Khokhokazi, Ngiyakhuleka…

Yaldabaoth aka Jehova-Yahweh the Hebrew dragon entity of homosexuality 

Background Yahweh, or YHWH, was the national god of the kingdoms of Israel (Samaria) and Judah, with origins reaching at…

Breaking News: US/NATO’s Concealed Bantu/Kemet civilisation in Americas/Grand Canyon

Since its discovery some 500 years ago by Western/Euro people, the Grand Canyon in Arizona has…

Mkhulu Wamaqiniso: The Wise Old Man of Truth from KZN

South Africa is a country rich in cultural diversity, and the traditional African beliefs and practices…

What is African Spirituality?

Subversion and capture of African Spirituality The subversion of African spirituality by the Roman Empire, which…

UMvelinqangi, uMdali usangoma esikhulu – NgomaKhulu – Nongoma – Ndaba

Ngiyakhuluka emagumbini omane omhlaba, Empumalanga, eNtshonalanga, ENingizumu nase Nyakatho, ngithi akube kuhle kukhanye. Siyakhuleka kuwe Nongoma…

error: Content is protected !!