BaNtu Wave Mathematics – Kuyini ukufa ngeqiniso lika MuNtu omnyama?

Ngiyakhuleka ku Mdali, Umnini mandla onke, oziqu zintathu, Owavela Kuqala.  Ngiyakhuleka eManzini, Ngiyakhuleka eMlilweni, Ngiyakhuleka eMoyeni,…

Qaphela ubhasobhe usathane obusa amakholwa

Ngiyakhuleka ku Mdali, Umnini mandla onke, oziqu zintathu, Owavela Kuqala. Ngiyakhuleka ku Sekhmet uMlaphikazi Indlovukazi yenhlambuluko…

AmaLangeni – Izazi Zase Afrika – Shining Stars of Afrika

Ngiyakhuleka ku Mdali, Umnini mandla onke, oziqu zintathu, Owavela Kuqala. Ngiyakhuleka ko Khokho No Khokhokazi, Ngiyakhuleka…

Yaldabaoth aka Jehova-Yahweh the Hebrew dragon entity of homosexuality 

Background Yahweh, or YHWH, was the national god of the kingdoms of Israel (Samaria) and Judah, with origins reaching at…

The Pervasive Influence of Credo Mutwa in Resurgence of African Spirituality: An Insightful Analysis of Google Trends

Abstract This paper critically assesses the transformative role of Vusamazulu Credo Mutwa in the resurgence of…

Breaking News: US/NATO’s Concealed Bantu/Kemet civilisation in Americas/Grand Canyon

Since its discovery some 500 years ago by Western/Euro people, the Grand Canyon in Arizona has…

Sivelaphi isiqalekiso sama 2000?

Ngiyakhuluka emagumbini omane omhlaba, Empumalanga, eNtshonalanga, ENingizumu nase Nyakatho, ngithi akube kuhle kukhanye. Siyakhuleka kuma 2000,…

Mkhulu Wamaqiniso: The Wise Old Man of Truth from KZN

South Africa is a country rich in cultural diversity, and the traditional African beliefs and practices…

Unveiling the Secrets of Dr. Sebi’s Holistic Health in a Traditional African Store

Discover the World of Holistic Health with Dr. Sebi-Inspired Products at Ilanga LaBaNtu herbal shop Are…

What is African Spirituality?

Subversion and capture of African Spirituality The subversion of African spirituality by the Roman Empire, which…

error: Content is protected !!